Fræðsluráð

29. nóvember 2017 kl. 13:00

í Krosseyri, Linnetsstíg 3

Fundur 383

Mætt til fundar

 • Rósa Guðbjartsdóttir formaður
 • Karólína Helga Símonardóttir aðalmaður
 • Hörður Svavarsson aðalmaður
 • Algirdas Slapikas varamaður
 • Gestur Svavarsson varamaður

Auk ofantalinna og undirritaðra sátu fundinn: Geir Bjarnason, íþrótta- og tómstundafulltrúi, Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla, Jenný D. Gunnarsdóttir, þróunarfulltrúi leikskóla, Hrönn Bergþórsdóttir, áheyrnarfulltrúi skólastjóra leikskóla, Þórey Ósk Sæmundsdóttir, áheyrnarfulltrúi grunnskólakennara, Svava Björk Mörk, áheyrnarfulltrúi leikskólastjóra, Hulda Þórarinsdóttir, fulltrúi starfsfólks leikskóla, Áshildur Hlín Valtýsdóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra grunnskóla, Inga Nína Sigríður Jóhannsdóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra leikskólabarna.

Ritari

 • Vigfús Hallgrímsson þróunarfulltrúi grunnskóla

Auk ofantalinna og undirritaðra sátu fundinn: Geir Bjarnason, íþrótta- og tómstundafulltrúi, Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla, Jenný D. Gunnarsdóttir, þróunarfulltrúi leikskóla, Hrönn Bergþórsdóttir, áheyrnarfulltrúi skólastjóra leikskóla, Þórey Ósk Sæmundsdóttir, áheyrnarfulltrúi grunnskólakennara, Svava Björk Mörk, áheyrnarfulltrúi leikskólastjóra, Hulda Þórarinsdóttir, fulltrúi starfsfólks leikskóla, Áshildur Hlín Valtýsdóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra grunnskóla, Inga Nína Sigríður Jóhannsdóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra leikskólabarna.

 1. Almenn erindi

  • 1708730 – Sameiginlegir matseðlar leikskóla

   Verkefnisstjóri kynnti stöðu verkefnis.

   Ólöf Sívertsen verkefnisstjóra þökkuð kynningin.

  • 1612327 – Þjónustusamningur við ÍBH

   Þjónustusamningur við Íþróttabandalag Hafnarfjarðar lagður fram til kynningar.

   Lagt fram til kynningar.

  • 1704040 – Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2018 og 2019-2021

   Á fundi bæjarráðs þann 16. nóvember sl. var samþykkt að vísa eftirfarandi tillögum Samfylkingar og Vinstri grænna að breytingum á fjárhagsáætlun til fræðsluráðs.

   1.Að fenginn verði óháður aðili til að taka út aðstöðu til iðkunar íþrótta- og tómstunda fyrir börn og ungmenni í Hafnarfirði, gera samanburð á aðstöðunni í sveitarfélaginu við önnur sambærileg sveitarfélög, kanna fjölbreytni í framboði íþrótta og tómstunda fyrir börn og unglinga og greina hvar helst er þörf fyrir viðbótar uppbyggingu, aukinn rekstrarstuðning eða aðgerðir til að koma á fót nýrri starfsemi. Horft verði jafnt til íþrótta og annarra tómstundaúrræða, s.s. listgreina. Sérstaklega verði lögð áhersla á að greina þörf fyrir uppbyggingu helstu innviða eftir svæðum innan bæjarins, með það að markmiði að tryggja að börn í Hafnarfirði búi við sambærileg tækifæri til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi óháð búsetu innan svæðisins.
   Á grundvelli niðurstöðu þeirrar vinnu verði tekin endanleg ákvörðun um forgangsröðun verkefna sem m.a. hafa komið fram í tillögum ÍBH og eftir atvikum öðrum hagsmunaaðilum sem sinna tómstundastarfi barna og unglinga í Hafnarfirði.
   Mikilvægt er að þessari vinnu verði lokið eigi síðar en í lok janúar nk. þannig að hún þurfi ekki að leiða til tafa á framkvæmd einstakra verkefna.

   Samþykkt að vísa tilögunni til umfjöllunar og úrvinnslu hjá ÍTH. Meðal annars verði teknar saman upplýsingar úr þeim fjölda rannsókna, kannana og greininga sem til eru um framboð, viðhorf til þessarar þjónustu, þátttöku o.fl. í Hafnarfirði.

   2.Að veitt verði fjármunum í starf frístundaheimila og félagsmiðstöðva að skandínavískri fyrirmynd, með það að sjónarmiði að auka gæði starfsins sem nýtast myndi öllum börnum og ungmennum í Hafnarfirði.

   Afgreiðslu frestað. Árið 2014 var unnin óháð og viðamikil úttekt á starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva í Hafnarfirði og niðurstöður birtar árið 2015. Síðan hefur verið unnið eftir ábendingum og tillögum að umbótum sem þar komu fram, til eflingar faglegs frístundastarfs í bænum. Óskað eftir því að niðurstöðurnar verði kynntar aftur fyrir fræðsluráði.

   3.Að hafinn verði undirbúningur á því að setja á fót svokallað ungmennahús í bæjarfélaginu sem yrði staðsett á Suðugötu 14 (gömlu Skattstofunni). Lagt er til að strax verði hafist handa við þarfagreiningu fyrir slíkt hús og í kjölfarið stefnumótunarvinnu fyrir starfsemi þess. Stefnt verði að því að nýtt ungmennahús Hafnarfjarðar taki til starfa haustið 2018 leiði þarfagreining og stefnumótunarvinna til þeirrar niðurstöðu að það sé skynsamleg að ráðast í slíkt verkefni fyrir bæjarfélagið. Lagt er til að í fjárhagsáætlun verði 10.000.000 kr. varið í þetta verkefni. Í því felst ráðning starfsmanns sem heldur utan um verkefnið frá byrjun og kemur því af stað.

   Samþykkt að vísa málinu til umfjöllunar og úrvinnslu hjá Ungmennaráði Hafnarfjarðar og fjölskylduráði. Fjárhagslegum þætti tillögunnar er vísað til annarrar umræðu fjárhagsáætlunar 2018 í bæjarstjórn 6. des. nk.

   4.Að veitt verði fjármunum í menningartengt frístundastarf fyrir börn og ungmenni.

   Fræðsluráð samþykkir að skoða möguleika á að koma upp aðstöðu fyrir myndlistarnám barna og ungmenna, t.d. við Suðurgötu 14 (gamla Skattstofuhúsnæðinu), þar sem myndlistarkennarar gætu boðið upp á námskeið í faginu. Jafnframt er vakin athygli á því að með útvíkkun frístundastyrkja undanfarin misseri, hefur möguleikum hafnfirskra barna og ungmenna til frístundastarfs fjölgað umtalsvert. Frá og með næstu áramótum verður t.d. hægt að nýta frístundastyrkinn til tónlistarnáms. Niðurgreiðslurnar hafa aukist jafnt og þétt undanfarin ár, upphæðir hækkað, ungmenni geta nú nýtt styrkinn til 18 ára aldurs og hægt er að nýta hann í öðru sveitarfélagi.

   5.Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna gagnrýna að á sama tíma og mörg sveitarfélög eru nú þegar að nálgast það markmið að tryggja öllum börnum leikskóladvöl frá 12 mánaða aldri þá skuli ekki gert ráð fyrir neinni lækkun á inntökualdri barna á leikskólum Hafnarfjarðar í fyrirliggjandi drögum að fjögurra ára fjárhagsáætlun fyrir bæinn. Leggjum við til að áætlunin verði endurskoðuð að þessu leyti og inn í hana felldar breytingar fyrir síðari umræðu sem geri ráð fyrir nægilegu fjármagni til að tryggja að öll börn í Hafnarfirði geti hafið leikskóladvöl frá 12 mánaða aldri haustið 2020.
   6.Að hafin verði uppbygging á ungbarnaleikskólum í sveitarfélaginu og hefjist markviss undirbúningur þess strax á næsta ári.

   Tillögur 5 og 6: Afgreiðslu frestað. Fræðsluráð óskar eftir kostnaðarmati og greiningu á tillögunni og umsögn leikskólastjóra og þróunarfulltrúa leikskóla.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar óska bókað:
   Innritunaraldur barna í leikskóla Hafnarfjarðarbæjar hefur verið lækkaður jafnt og þétt frá árinu 2015 þegar tillaga þar um var afgreidd í fræðsluráði. Nú er svo komið að öll börn eru að komast inn á árinu sem þau verða 18 mánaða, allt niður í 14/15 mánaða gömul börn, og yngri börn sem eru í forgangshópi. Í Hafnarfirði er lögð áhersla á að styrkja það kerfi og þjónustu sem nú þegar er í boði í leikskólum bæjarins. Í fjárhagsáætlun 2018 er m.a. gert ráð fyrir sértækum aðgerðum sem lúta að því að bæta kjör og starfsaðstæður í leikskólum. Einnig verða stigin fyrstu skref í að fækka í barnahópum í því skyni að auka leik- og dvalarrými barnanna. Félag stjórnenda í leikskólum hefur skorað á sveitarfélög að grípa til aðgerða sem minnkað geta álag inni á leikskólum og hefur starfshópur verið stofnaður sem leggja á fram frekari tillögur í þeim efnum í Hafnarfirði.

   Fulltrúar Vinstri grænna og Samfylkingar óska bókað:
   Með tillögunni er verið að lýsa yfir pólitískum vilja til þess að brúa bil fæðingarorlofs og leikskóla þannig að tilboð um leikskóladvöl sé frá 12 mánaða aldri og þess sjái stað í langtímafjárhagsáætlunum bæjarins. Það er mikilvægt að fjármagn fylgi stefnu og þess vegna er tillagan lögð fram. Mikilvægt er að afstaða og vilji fræðsluráðs komi fram við endanlega afgreiðslu tillögunnar.

  • 1611367 – Rýmisáætlun leikskóla

   Tilnefnt í starfshóp um starfsaðstæður í leikskólum.

   Tilnefnt er í starfshópinn:
   Hörður Svavarsson, formaður
   Guðbjörg Oddný Jónasdóttir
   Svava Björk Mörk
   Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir, fulltrúi leikskólastjóra
   Steinunn Jónsdóttir, fulltrúi leikskólakennara
   Helga Hrönn Óskarsdóttir, fulltrúi foreldra
   Haraldur Freyr Gíslason, fulltrúi Félags leikskólakennara

  • 1710533 – Skólavogin leikskólar

   Þróunarfulltrúi leikskóla kynnti niðurstöður fyrir leikskóla.

   Lagt fram

  • 1610417 – Fundargerð ÍTH

   Lögð fram fundargerð 259. fundur ÍTH

   Lagt fram.

  • 1711225 – Afreksmannasjóður

   Á síðasta fundi ÍTH þann 22. nóvember var fjallað um Afreksmannasjóð sem Íþróttabandalag Hafnarfjarðar og Hafnarfjarðarbær standa að.

   Í ár hefur umsóknum fjölgað afar mikið vegna góðs árangurs hafnfirskra íþróttamanna á alþjóðlegum vettvangi.

   Bókað var á fundi ÍTH að endurskoða þyrfti reglur sjóðsins, íþróttafulltrúa falið að leita leiða til að leysa vanda sjóðsins í ár og skoða þarf möguleika á að hækka framlag Hafnarfjarðarbæjar til sjóðsins til lengri tíma.

   Íþrótta- og tómstundafulltrúa falið að finna leið innan fjárheimilda til að mæta vanda sjóðsins vegna ársins 2017.
   Reglur sjóðsins skulu endurskoðaðar og við lok þeirrar vinnu þarf að meta hvort breyta þurfi fjárframlagi Hafnarfjarðarbæjar til sjóðsins.

  • 1706086 – Skólahreystibraut

   Lagt fram bréf frá heilsuteymi Víðistaðaskóla um skólahreystibraut á Víðistaðatún.

   Fræðsluráð fagnar áhuga heilsuteymis Víðistaðaskóla á skólahreystibraut og vekur athygli á að gert er ráð fyrir fjármagni til undirbúnings á uppsetningu skólahreystibrautar í Hafnarfirði í fjárhagsáætlun 2018. Eftir á að ákveða staðsetningu brautarinnar en í minnisblaði íþrótta- og tómstundafulltrúa frá fundi fræðsluráðs 14. júlí sl. eru lagðir til nokkrir möguleikar.

Ábendingagátt