Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Skipulags- og byggingarráð

14. ágúst 2012 kl. 08:15

í fundarherbergi Norðurhellu 2

Fundur 303

Mætt til fundar

 • Sigríður Björk Jónsdóttir formaður
 • Sigurbergur Árnason aðalmaður
 • Rósa Guðbjartsdóttir aðalmaður
 • Ólafur Ingi Tómasson aðalmaður
 • Guðrún Margrét Ólafsdóttir varamaður

Ritari

 • Ólafur Helgi Árnason skrifstofustjóri/skipulags- og byggingarsviðs
 1. Almenn erindi

  • SB040377 – Fundargerðir skipulags- og byggingarfulltrúa

   Lagðar fram fundargerðir frá afgreiðslufundum skipulags- og byggingarfulltrúa dags. 27.06.12, 04.07.12, 11.07.12, 18.07.12, 25.07.12,01.08.12 og 08.08.12. A-liður afgreiddur af byggingarfulltrúa samkvæmt mannvirkjalögum nr.160/2010.

   Lagt fram.

  • 1109222 – Reykjavíkurvegur 45 deiliskipulagsbreyting

   Skipulags- og byggingarráð samþykkti 10.01.2012 að augýsa breytingu á deiliskipulagi Norðurbæjar vegna lóðar nr. 45 við Reykjavíkurveg skv. uppdrætti dags. 25. nóvember 2011. Deiliskipulagsbreytingin var auglýst skv. 43. gr. laga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust. Lögð fram samantekt skipulags- og byggingarsviðs á innkomnum athugasemdum. Skipulags- og byggingarráð óskaði eftir umferðartalningu og hraðamælingum á Hraunbrún og Reykjavíkurvegi. Lagðar fram niðurstöður úr þeim mælingum. Skipulags- og byggingarráð féll 26.06.12 frá áformum um breytingar á deiliskipulagi með vísan til innkominna athugasemda og umferðamælinga á Hraunbrún við Reykjavíkurveg. – $line$Lagt fram bréf frá Guðlaugi L Aðalsteinssyni f.h. trúfélagsins Ísland kristin þjóð dags. 26.07.12 þar sem lögð er til sú lausn á umferðartengingu Reykjavíkurvegar 45 við Hraunbrún að ekki sé heimiluð vinstri beygja niður í Hraunbrún þegar ekið er frá húsinu.

   Skipulags- og byggingarráð telur ekki unnt að bregðast við erindinu þar sem bann við vinstri beygju myndi ekki hafa afgerandi áhrif á forsendur þeirrar skipulagstillögu sem þegar hefur verið afgreidd og varðaði fyrst og fremst aðkomu á lóðinni. Ráðið undirstrikar því afstöðu sína sem tekin var á fundi SBH þann 26. júní síðastliðinn, með vísan í bæði umferðamælingar og innkomnar athugasemdir.

  • 1206344 – Miðvangur 41, fyrirspurn til skipulags- og byggingafulltrúa

   Lögð fram fyrirspurn Jóns I. Garðarssonar ehf þar sem spurst er fyrir um möguleika á að breyta bakaríi á jarðhæð í íbúðarhúsnæði. Skipulags- og byggingarfulltrúi tók neikvætt í sambærilega fyrirspurn. Á fundi hjá húsfélaginu 20.06.12 var samþykkt af hálfu húsfélagsins að gefa leyfi fyrir breytri notkun á húsnæðinu. Einnig var gefið leyfi fyrir breytingu á útliti gafls til vesturs af hálfu húsfélagsins. Erindið var til umfjöllunar á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa 11.07.2012, sem vísaði því til skipulags- og byggingarráðs.

   Skipulags- og byggingarráð telur breytingar á þjónusturými á neðstu hæð í íbúðir hvorki samræmast ákvæðum byggingarreglugerðar né gildandi deiliskipulagi og tekur því neikvætt í fyrirspurnina.

  • 1204279 – Háabarð 4, fyrirspurn

   Tekið fyrir að nýju erindi Magðalenu Óskar Einarsdóttur Háabarði 4 leggur fram fyrirspurn um að skipta eigninni í tvær íbúðir. Athugasemd er gerð við fyrri afgreiðslu málsins, þar sem leiðbeiningarskyldu hafi ekki verið gætt. Skipulags- og byggingarráð tók neikvætt í fyrirspurnina 15.05.12 þar sem lofthæð samræmdist ekki skilyrðum byggingarreglugerðar og fjöldi bílastæða væri ekki í samræmi við deiliskipulag. Lagður fram tölvupóstur frá Dúa J. Landmark dags. 31.07.12 þar sem óskað er eftir leiðbeiningum af hálfu ráðsins um þær breytingar sem þyrftu að eiga sér stað til að þessi breyting yrði samþykkt, og helst að fá fulltrúa af hálfu bæjarfélagsins til að gera úttekt á húsnæðinu og sinna þar með þeirri leiðbeiningaskyldu sem sveitarfélagið gerði ekki á þeim tíma sem teikningar og hugmyndir að breytingum voru kynntar.$line$

   Skipulags- og byggingarráð gerir ekki athugasemd við aukaíbúð í húsinu ef áður tilgreind skilyrði um þakhæð og bílastæði eru uppfyllt, og vísar að öðru leyti til greinar í deiliskipulagsskilmálum fyrir hverfið. Jafnframt bendir skipulags- og byggingarráð á eftirfarandi ákvæði í sömu grein: “Aukaíbúð með einbýlishúsi getur ekki orðið séreign þar sem íbúðarhús með tveimur íbúðum flokkast ekki sem einbýlishús heldur fjöleignarhús.”

  • 1207137 – Hverfisgata 22, fyrirspurn

   Árni Björn Ómarsson leggur inn 05.07.2012 fyrirspurn um að breyta mænisstefnu á skúr á lóðinni, sjá meðfylgjandi gögn og myndir. Erindið var til umfjöllunar á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa 25.07.2012, sem vísaði því til skipulags- og byggingarráðs.

   Skipulags- og byggingarráð felur skipulags- og byggingarsviði að ræða við fyrirspyrjanda um eðli, tilgang og nánari útfærslu fyrirspurnarinnar.

  • 1203191 – Vesturbraut 15, heimagisting

   Tekið fyrir erindi varðandi heimagistingu í húsinu Vesturbraut 15. Staðfest hefur verið að ekki sé um gistiheimili að ræða, heldur muni eigandi búa áfram í húsinu. Óskað hefur verið eftir umsögn byggingaryfirvalda um málið.

   Skipulags- og byggingarráð gerir ekki athugasemd við rekstur heimagistingar í húsinu að því gefnu að ákvæði greinar skipulagsreglugerðar nr. 4.2.1 varðandi óþægindi vegna hávaða og umferðar séu uppfyllt.

  • 1207194 – Strandgata 9, Súfistinn, útisvæði og tré

   Birgir Finnbogason óskar eftir í bréfi dags. 9. júlí 2012, heimild til þess að lagfæra gangstétt og endurbæta útirými við Súfistann, Strandgötu 9 skv.meðfylgjandi teikningum AKO arkitekta. Enn fremur er óskað eftir að fjarlægja Alaskaösp sem stendur á þessum stað vegna skuggamyndunnar. Erindið var til umfjöllunar á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa 18.07.2012, sem vísaði því til skipulags- og byggingarráðs.

   Skipulags- og byggingarráð tekur jákvætt í erindið hvað varðar endurgerð eða lagfæringu á stétt í þeim tilgangi að auðvelda aðgengi að kaffihúsinu og greiða fyrir veitingasölu á gangstétt, svo framarlega sem allar framkvæmdir verði á kostnað umsækjanda og unnar í samráði við Umhverfis- og framkvæmdasvið bæjarins. $line$Ekki þykir ástæða til þess að fella Alaskaösp á svæðinu og er þá vísað í umsögn garðyrkjustjóra og arkitekta á skipulagssviði þar sem m.a. kemur fram að ekki sé talið ráðlegt að draga úr skjólmyndun á þessu svæði við Strandgötuna. $line$$line$Þá er tekið jákvætt í það að myndað sé frekari skjól með lausum sumarskjólveggjum. Þó er óskað eftir frekari gögnum sem sýna útlit og umfang þeirra fá götu séð og mælst til að umræddir veggir taki mið af nánasta umhverfi hvað varðar útlit og gerð. Þá er það undirstrikað að mikilvægt er að halda opinni gönguleið í gengum ,,útisvæði? kaffihússins, og að ekki megi staðsetja skjólveggi nær götu en 1 m. og skal vera gert ráð fyrir loftopnun, svo ekki myndist vindstrengur meðfram götu.$line$SBH telur jákvætt að lóðarhafi vilj bæta umhverfið og auka aðsókn að þessu svæði við Strandgötuna og samþykkir ennfremur að hafin verði vinna við að skoða frekari grænkun ráðhústorgs fyrir næsta sumar og felur sviðinu að vinna tillögur þess efnis.

  • 1111178 – Hamranesnáma, deiliskipulag

   Tekin fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagi fyrir Hamranesnámu dags. 23.04.2012. Kynningarfundur var haldinn 10.05.12. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samþykkt óverulega breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar hvað varðar námuna. Deiliskipulagstillagan var auglýst skv. 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og er athugasemdafresti lokið. Ein athugasemd barst. Lögð fram fornleifaskráning Byggðasafns Hafnarfjarðar fyrir námusvæðið. Lögð fram umsögn skipulags- og byggingarsviðs við innkomna athugasemd.

   Skipulags- og byggingarráð tekur undir umsögn skipulags- og byggingarsviðs, samþykkir deiliskipulagið og að afgreiðslu verið lokið skr. 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og byggingarráð gerir eftirfarandi tillögu til bæjarráðs:$line$”Bæjarráð í umboði bæjarstjórnar samþykkir deiliskipulag fyrir Hamranesnámu dags. 23.04.12 og að afgreiðslu verið lokið skr. 41. grein skipualgslaga nr. 123/2010.”

  • 1110324 – Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024, drög

   Lagt fram erindi samvinnunefndar um svæðisskipulag Suðurnesja dags. 20.07.12, sem sendir til umsagnar tillögu að Svæisskipulagi Suðurnesja ásamt umhverfisskýrslu. Umsagnarfrestur er til 13.09.12.

   Lagt fram.

  • 1107116 – Landsskipulagsstefna

   Lögð fram fylgirit fyrir landsskipulagsstefnu 2013 – 2024: Greinargerð um stöðu haf- og strandsvæðaskipulags – drög og Greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála – drög. Hægt að koma ábendingum til Skipulagsstofnunar varðandi síðara ritið til 01.09.12.

   Lagt fram.

  • 1207251 – Reglur um götusölu og útimarkaði

   Tekin til umræðu tillaga um reglur um götusölu og útimarkaði. Bæjarráð vísaði tillögunni til umsagnar skipulags- og byggingarmála. Lögð fram umsögn sviðsstjóra dags. 10.08.2012.

   Skipulags- og byggingarráð tekur undir umsögn sviðsstjóra og bendir á að mikilvægt sé að slíkar reglur hvetji til starfsemi af þessu tagi.$line$$line$Fulltrúar Sjálfstæðisflokks vilja að skoðað verði fyrir næsta sumar að nota hús Jólaþorpsins á Torsplani, auglýsa þau laus til umsóknar og mynda þannig markaðsstemningu á planinu yfir sumartímann.

  • 0702005 – Aðalskipulag Hafnarfjarðar, raflínur og tengivirki.

   Tekin til umræðu staða mála varðandi aðalskipulagsbreytingu varðandi Hamraneslínur og Suðurnesjalínu. Forsenda breytingarinnar var samkomulag milli Hafnarfjarðar og Landsnets frá árinu 2008. Aðalskipulagsbreytingin var samþykkt í bæjarstjórn í október 2010, en síðan beðið um að umhverfisráðuneytið frestaði afgreiðslu þar sem óljóst var hvort framkvæmdir Landsnets yrðu eins og samkomulagið gerði ráð fyrir. Skipulags- og byggingarráð taldi 21.06.11 að skoða þyrfti heildstætt samninga við Landsnet m.a. vegna línustæða áður en afstaða er tekin til beiðni Landsnets um frekari framkvæmdir. Sviðsstjóri gerir grein fyrir viðræðum 18.06.12 við forsvarsmenn Landsnets. Lögð fram endurskoðuð drög að samkomulagi sem þá voru kynnt forsvarsmönnum Landsnets og svar forstjóra Landsnets við því, sem er tölvupóstur dags. 20.06.12 og minnisblað dags 19.06.12. Lagður fram tölvupóstur Írisar Bjargmundsdóttur umhverfisráðuneyti dags. 08.08.12 þar sem farið er fram á að Hafnarfjarðarbær taki endanlega afstöðu til þess hvort staðfesta eigi skipulagið eða draga það til baka.

   Tillaga að afgreiðslu:$line$Þar sem forsendur varðandi tímasetningu framkvæmda við Suðvesturlínur hafa breyst, telur Skipulags- og byggingarráð rétt að fresta ákvörðun um málið og óskar eftir fundi með Landsneti um framhald þess áður en endanleg ákvörðun er tekin.

Ábendingagátt