Skipulags- og byggingarráð

12. janúar 2021 kl. 08:30

á fjarfundi

Fundur 725

Mætt til fundar

 • Ólafur Ingi Tómasson formaður
 • Ágúst Bjarni Garðarsson varaformaður
 • Lovísa Björg Traustadóttir aðalmaður
 • Stefán Már Gunnlaugsson aðalmaður
 • Sigurður Pétur Sigmundsson aðalmaður
 • Gísli Sveinbergsson áheyrnarfulltrúi
 • Sigurjón Ingvason varaáheyrnarfulltrúi

Auk ofangreindra ráðsmanna sátu fundinn: Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi, Gunnþóra Guðmundsdóttir arkitekt, Berglind Guðmundsdóttir arkitekt, Sigurður Haraldsson sviðsstjóri, Hildur Bjarnadóttir byggingarfulltrúi og Ívar Bragason lögmaður á stjórnsýslusviði.

Ritari

 • Anna María Elíasdóttir skrifstofustjóri

Auk ofangreindra ráðsmanna sátu fundinn: Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi, Gunnþóra Guðmundsdóttir arkitekt, Berglind Guðmundsdóttir arkitekt, Sigurður Haraldsson sviðsstjóri, Hildur Bjarnadóttir byggingarfulltrúi og Ívar Bragason lögmaður á stjórnsýslusviði.

 1. Almenn erindi

  • 1110006 – Vesturbær, endurgert og nýtt deiliskipulag

   Tekið til umræðu. Lögð fram á ný til kynningar tillaga að deiliskipulagi ásamt skilmálablöðum.

   Tekið til umræðu.

  • 1809389 – Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025, endurskoðun

   Tekið til umræðu framkomnar umsagnir vegna endurskoðunar á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025.

   Umsögnum vísað til áframhaldandi vinnu við endurskoðun aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025.

  • 2012229 – Suðurnesjalína 2, framkvæmdaleyfi

   Tekin fyrir að nýju umsókn Landsnets um framkvæmdaleyfi vegna Suðurnesjalínu 2 í landi Hafnarfjarðarbæjar. Erindið var lagt fram á fundi ráðsins þann 15.12. s.l.

   Fyrir liggur umsókn Landsnets, dags. 11. desember 2020, um framkvæmdaleyfi á grundvelli 13. og 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 6. og 7. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012, fyrir framkvæmdinni Suðurnesjalína 2, 220 kV raflína.
   Nánar tiltekið er um að ræða raflínu sem fyrirhugað er að reisa milli milli Hamraness í Hafnarfirði og Rauðamels í Grindavík. Alls er um að ræða 33,9 km langa raflínu sem mun liggja samhliða núverandi Suðurnesjalínu 1 og fer í gegnum fjögur sveitarfélög. Lengsti hluti Suðurnesjalínu 2 verður innan sveitarfélagsins Voga eða 17,26 km. Stysti hluti línunnar verður innan Grindavíkur eða 0,79 km. Innan Hafnafjarðar mun línan fara um 8,38 km leið og innan Reykjanesbæjar fer hún 7,45 km leið. Landsnet hefur sótt um leyfi til að reisa loftlínu í gegnum öll sveitarfélög og jarðstrengi í þéttbýlinu í Hafnarfirði og við tengivirki við Rauðamel í Grindavík. Miðað er við að hefja framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 í ár og að spennusetning línunnar verði í lok árs 2022.
   Gert er ráð fyrir umræddri framkvæmd í Kerfisáætlun Landsnets 2018 ? 2027 sem samþykkt var af Orkustofnun 18. janúar 2019.
   Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar telur að fyrirhuguð framkvæmd sé í samræmi við Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025.
   Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal sveitastjórn, við umfjöllun um umsókn um framkvæmdaleyfi vegna matsskyldrar framkvæmdar, kynna sér matsskýrslu framkvæmdaraðila um framkvæmdina og kanna hvort framkvæmdin sé sú sem lýst er í matsskýrslu. Þá skal sveitarstjórn samkvæmt sama ákvæði taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Í þessu sambandi skal tekið fram að álit Skipulagsstofnunar eru lögbundin en ekki bindandi fyrir sveitarstjórn. Þau þurfa skv. lögum nr. 106/2000 að fullnægja lágmarksskilyrðum um rökstuðning og efnisinnihald og er það forsenda þess að sveitarstjórn geti tekið ákvörðun um umsókn um framkvæmdaleyfi samkvæmt 14. gr. skipulagslaga að álitið fullnægi þeim lagaskilyrðum.
   Skipulags- og byggingarráð hefur kynnt sér matsskýrslu framkvæmdar frá september 2019, ásamt viðaukum, sem og álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar dags. 22. apríl 2020.
   Í matsskýrslu er ítarlega fjallað um þá sex valkosti sem framkvæmdaraðili leggur fram, þ.e. jarðstrengur og/eða loftlína. Niðurstaða Landsnets er að sækja um framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 í samræmi við valkost C í mati á umhverfisáhrifum, sem er 220 kV loftlína milli Hafnarfjarðar og Grindavíkur. Að sögn Landsnets byggir sú niðurstaða á ítarlegri undirbúningsvinnu, sem felur í sér valkostagreiningu, mat á umhverfisáhrifum, sérfræðiskýrslur, kostnaðargreiningar, samræmi við lög og reglur, stefnu stjórnvalda, samráð við hagaðila og landeigendur. Helstu umhverfisáhrif framkvæmdar á svæðinu sem er afmarkað sem Hafnarfjörður snúa að landslagi og ásýnd, jarðminjum, ferðaþjónustu og útivist og vistgerðir og gróður.
   Skipulags- og byggingarráð tekur vissulega undir undir þá niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar að margt mæli með því að frekar yrði lagður jarðstrengur alla leið og er þá þá sérstaklega vísað til valkostar B meðfram Reykjanesbraut. Það er þó mat sveitarfélagsins að valkostur C samræmist vel þeim hugmyndum í greinagerð Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025 er varðar legu og breytingar á rafveitukerfi Landsnet innan marka sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að heildarrask innan sveitarfélagsins vegna framkvæmdanna verði 0,69 ha. Hér skal tekið fram að framkvæmdir höfðu áður verið hafnar en stöðvaðar þegar framkvæmdaleyfi var ógilt, en þá hafði þegar verið búið að raska hluta svæðis, gera mastraplön og leggja línuslóða.
   Ítarleg málsmeðferð á sviði skipulags- og umhverfismála síðastliðinn áratug hefur dregið fram fjölmörg sjónarmið um fyrirkomulag flutningsmannvirkja á raforku vegna framkvæmdarinnar. Má í þessu einnig vísa til þeirra sjónarmiða sem fram hafa komið í dómum Hæstaréttar og úrskurðum ÚUA vegna tengdra mála. Er það mat skipulags- og byggingarráðs að slíkt hafi styrkt grundvöll málsmeðferðar um framkvæmdaleyfisumsókn, en ekki veikt hann. Fjallað hefur verið um valkosti og útfærslu framkvæmda við umhverfismat áætlana og síðar umhverfismat framkvæmdar með nákvæmari hætti, auk umfjöllunar í gögnum sem aflað hefur verið á grundvelli rannsóknarreglu stjórnsýslulaga. Skipulags- og byggingarráð telur skilyrði til þess að veitt verði framkvæmdaleyfi fyrir umsótta framkvæmd.
   Með vísan til 4. mgr. 13. gr. skipulagslaga er gætt að því að fylgt sé ákvæðum náttúrverndarlaga. Umsótt framkvæmd hefur verið umhverfismetin og ekki er óvissa um áhrif framkvæmdar. Framkvæmd fer um að hluta um hraunsvæði sem njóta verndar skv. 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Skipulags- og byggingarráð vísar til þess að málsmeðferð samkvæmt 61. gr. náttúruverndarlaga varðar framkvæmdaleyfisumsóknir, óháð því hvort mat á umhverfisáhrifum hafi farið fram. Umrædd framkvæmd hefur fengið ítarlega málsmeðferð við umhverfismat áætlana og umhverfismat framkvæmdar. Sú vinna hefur að áliti skipulags- og byggingarráðs hvílt á því markmiði að forðast rask á eldhraunum, þó í því ljósi að slíkt rask sé nauðsynlegt vegna markmiða að baki framkvæmd og jarðfræðilegum staðháttum. Það er álit skipulags- og byggingarráðs að sú málsmeðferð sem farið hefur fram við undirbúning framkvæmdarinnar hafi leitt fram það rask á eldhraunum og tengdum jarðmyndunum sem brýn nauðsyn ber til í ljósi markmiða framkvæmdar.
   Lagaskilyrði eru til útgáfu umsótts framkvæmdaleyfis, sbr. 13. og 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og byggingarráð leggur til við bæjarstjórn að umsókn Landsnets hf. vegna Suðurnesjalínu 2 verði samþykkt og jafnframt verði skipulagsfulltrúa falið að gefa út framkvæmdaleyfið í samræmi við reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.

  • 2101014 – Straumur, upplýsingasetur

   Lagðar fram til kynningar hugmyndir Sjónvers ehf. um upplýsingasetur í Straumi.

   Lagt fram til kynningar.

  • 2012157 – Suðurhella 10, óleyfisframkvæmdir, óleyfisbúseta

   Lagt fram bréf Konráðs Magnússonar dags. 22.12.2020 vegna nýtingarhlutfalls og millilofta.

   Skipulags- og byggingarráð leggur til að aðgerðum byggingarfulltrúa á Suðurhellu 10 verði frestað um 2 vikur og felur skipulagsfulltrúa að ræða við eigendur Suðurhellu 10.

  • 1808180 – Fornubúðir 5, skipulagsbreyting

   Þann 30 júní s.l. samþykkti skipulags- og byggingarráð erindi Batterí arkitekta dags. 23.06.2020, f.h. lóðarhafa þar sem farið er fram á breytingu á greinargerð gildandi deiliskipulags. Um er að ræða óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi og samþykkti skipulags- og byggingarráð að málsmeðferð yrði í samræmi við 2.mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Erindinu var jafnframt vísað til staðfestingar í bæjarstjórn sem staðfesti það á fundi sínum þann 16.07.2020. Erindið var grenndarkynnt frá 06.11.2020-04.12.2020. Deiliskipulagsbreytingin sem hér er sótt um felst í breytingu á 5. setningu í gildandi greinargerð með deiliskipulaginu. Athugasemd barst. Skipulags- og byggingarráð fól skipulagsfulltrúa að svara innkominni athugasemd. Umsögn skipulagsfulltrúa lögð fram.

   Skipulags- og byggingarráð samþykkir deiliskipulagsbreytinguna með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

  • 1908591 – Reykjanesbraut, skilti við Kaplakrika, kvörtun

   Tekið fyrir erindi íbúa í Setbergi vegna auglýsingaskiltis á horni Reykjanesbrautar og Kaplakrika. Lýsingin þykir of björt auk þess sem stutt er á milli fléttinga.

   Skipulags- og byggingarráð felur skipulagsfulltrúa að afla gagna frá forsvarsmönnum FH.

  • 1610456 – Hverfisgata 49, lóð, nýting

   Lögð fram til kynningar tillaga að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar Hverfisgata 49.

   Skipulags- og byggingarráð felur skipulagsfulltrúa að taka saman umsögn.

  • 2009443 – Suðurgata 36, deiliskipulag

   Tekin fyrir á ný umsókn Kristins Ragnarssonar f.h. eigenda dags. 15.9.2020 um breytt deiliskipulag. Tillagan að breyttu deiliskipulagi gerir ráð fyrir fjölgun íbúða þ.e. að á jarðhæð verði heimilað að fá samþykktar tvær íbúðir þannig að íbúðum á lóð fjölgi úr tveimur íbúðum í þrjár.
   Skipulags- og byggingarráð samþykki að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Suðurgötu 36 og var það staðfest í bæjarstjórn. Tillagan var auk þess grenndarkynnt aðliggjandi lóðarhöfum. Tillagan var auglýst frá 27.10.2020-08.12.2020. Athugasemdir bárust. Á fundi ráðsins þann 15. des. s.l. var óskað eftir greinagerð skipulagsfulltrúa vegna framkominna athugasemda. Greinargerð skipulagsfulltrúa lögð fram.

   Skipulags- og byggingarráð óskar eftir áliti bæjarlögmanns um innheimtu bílastæðagjalds og lögmæti þess sbr. greinargerð skipulagsfulltrúa.

  • 1909282 – Sörli, reiðvegir á félagssvæði

   Lagt fram minnisblað frá fundi umhverfis- og skipulagssviðs við forsvarsmenn Hestamannafélagsins Sörla þann 17.12.2020.

   Tekið til umræðu og vísað til starfshóps um stíga í upplandinu.

  Fyrirspurnir

  • 2012364 – Þúfubarð 3, fyrirspurn til skipulagsfulltrúa

   Alma Pálsdóttir leggur inn fyrirspurn um breytingu á deiliskipulagi vegna stækkunnar á bílskúr. Erindinu er vísað til afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs frá afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa.

   Skipulags- og byggingarráð felur skipulagsfulltrúa að taka saman umsögn vegna fyrirspurnarinnar.

  • 2012365 – Þúfubarð 5, fyrirspurn til skipulagsfulltrúa

   Erlingur Haukur Skæringsson sækir um breytingu á deiliskipulagi vegna fyrirhugaðra framkvæmda, þ.e. stækkunar á bílskúr og breytingu þakforma, við Þúfubarð 3 og 5. Erindinu er vísað til afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs frá afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa.

   Skipulags- og byggingarráð felur skipulagsfulltrúa að taka saman umsögn vegna fyrirspurnarinnar.

  • 2008397 – Íþróttasvæði 7, Hvaleyrarvatnsvegur, fyrirspurn, gokartbraut

   Tekin fyrir að nýju fyrirspurn Ragnheiðar R. Vernharðsdóttur og Tommy Ravnaas þar sem óskað er eftir leyfi til byggingar gokartbrautar á fyrirfram skipulögðu íþróttasvæði (íþ7). Umsögn íþrótta- og tómstundafulltrúa lögð fram.

   Skipulags- og byggingarráð tekur jákvætt í fyrirspurnina og vísar til frekari úrvinnslu á umhverfis- og skipulagssviði.

  • 1904243 – Ljósaklif, fyrirspurn um deiliskipulagsbreytingu.

   Lögð fram tillaga að deiliskipulagsbreytingu í landi Ljósaklifar eftir Gunnlaug B. Jónsson arkitekt dags. 27.10.2020. Á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa þann 24.04.2019 var umsækjanda bent á að sækja um deiliskipulagsbreytingu.

   Skipulags- og byggingarráð tekur jákvætt í fyrirspurnina og heimilar fyrirspyrjanda að vinna tillögu að deiliskipulagsbreytingu á sinn kostnað.

  • 2101091 – Hringhamar 7, fyrirspurn

   Afgreiðslufundur skipulags- og byggingarfulltrúa vísaði fyrirspurn Fernando Andrés C. de Mendonca arkitekt fh. hönd lóðarhafa Draumar hús ehf. til skipulags- og byggingarráðs. Óskað er eftir afstöðu skipulagsfulltrúa er varðar svalagang og bílastæði innan lóðar.

   Skipulags- og byggingarráð tekur jákvætt í fyrirspurnina. Fyrirspyrjanda er bent á að breyta þarf skilmálum deiliskipulags.

  Fundargerðir

  • 2012020F – Afgreiðslufundur skipulags- og byggingarfulltrúa - 819

   Lögð fram fundargerð 819 fundar.

   Lagt fram.

  • 2101001F – Afgreiðslufundur skipulags- og byggingarfulltrúa - 820

   Lögð fram fundargerð 820 fundar.

   Lagt fram.

  • 1903229 – Miðbær, deiliskipulag, starfshópur

   Lögð fram fundargerð 21. fundar dags. 10.12.2020.

   Lagt fram.

Ábendingagátt