Lóðir lausar til úthlutunar

Úthlutun lóða í fyrsta áfanga uppbyggingar í Áslandi 4 átti sér stað í árslok 2022 og ársbyrjun 2023. Enn eru nokkrar lóðir lausar til úthlutunar.

Nánar um lausar lóðir á Kortavef Hafnarfjarðarbæjar 

——————————————————-

Náttúruperla í suðurhlíðum Ásfjalls

Ásland 4 er nýjasta uppbyggingarsvæðið í Hafnarfirði og hefur Hafnarfjarðarbær nú opnað fyrir umsóknir um lóðir í fyrsta áfanga uppbyggingar fyrir 65 einbýli og 12 raðhús.  Ásland 4 er íbúðahverfi í framhaldi af hverfum beggja vegna, þ.e. Ásland 3 og nýjum íbúðahverfum í Skarðshlíð og Hamranesi.  Ásland 4 og Ásland 5 er í dag sama svæðið og uppbygging kynnt undir heitinu Ásland 4.  Svæðið markast af Ásfjalli með Mógrafarhæð sem stingst inn í svæðið frá norðri, íbúðarbyggð Áslands 3 í norðaustri, Ásvallabraut í austri og suðri og nýrri íbúðabyggð í Skarðshlíð og Hamranesi í vestri.

Ásland 4

Áhersla á lágreist sérbýli og lítil fjölbýlishús

Megináhersla í Áslandi 4 er lögð á lágreistar sérbýlisíbúðir, einbýli, par- og raðhús auk lítilla fjölbýlishúsa með sérinngöngum og óverulegri sameign. Áhersla er lögð á að hverfið tengist innbyrðis með grænum svæðum eða trjábeltum. Í þessum beltum verða göngustígar og fjöldi af gróðursettum trjám sem mynda skjól og náttúrutengsl. Í skipulagi og hönnun á hverfi er rík áhersla lögð á heildræna sýn, vistvænt skipulag, grænt yfirbragð og fjölbreytt útisvæði. Stutt er í útivistarsvæðin við Hvaleyrarvatn auk skógræktar og fjölbreyttrar náttúru víðsvegar í upplandi bæjarins. Eitt af aðalmarkmiðum skipulags svæðisins er að nýta vel einstakt útsýni til suðurs í átt að Helgafelli og Lönguhlíðum.

65 lóðir fyrir einbýli og 12 lóðir fyrir raðhús í fyrsta áfanga 

Full byggt mun hverfið hýsa rúmlega 850 íbúðir eða 200 einbýlishús, 440 íbúðir í fjölbýlishúsum og um 210 rað- og parhús auk þess sem gert er ráð fyrir 3-4 deilda leikskóla. Áætlaður íbúafjöldi svæðisins í heild verður um 2.500. Í þessum fyrsta áfanga eru lausar til úthlutunar í Áslandi 4:

 • 65 lóðir fyrir einbýli – þar af 25 einbýli á einni hæð og 40 einbýli á tveimur hæðum
 • 12 raðhúsalóðir – með 3 til 5 íbúðum

Innviðir og þjónusta á svæðinu og nærliggjandi íbúðarsvæðum

 • Leikskólar í Hamranesi, Skarðshlíð, Áslandi og Áslandi 4
 • Grunnskólar í Hamranesi, Skarðshlíð og Áslandi auk þess sem ráðgert er að grunnskóli verði byggður í nýju Vatnshlíðarhverfi (næsta nýja hverfi)
 • Heilsugæsla í Hamranesi
 • Hjúkrunarheimili í Hamranesi
 • Íþróttamiðstöð á Ásvöllum
 • Ásvallalaug
 • Í jarði á Áslandi 4 er afmarkaður reitur fyrir verslun og þjónustu sem á að þjóna Áslandi og Vatnshlíð til framtíðar. Afmarkaður reitur fyrir grunnskóla og leikskóla
 • Nærtækust í dag er verslun, veitingar og þjónusta við Tjarnarvelli auk þess sem stutt er í þjónustu í öðrum hverfum
 • Opnum leiksvæðum verður komið fyrir í grænum geirum skipulagsins
 • Svæðið er tengt stofnbrautarkerfinu með tveimur tengingum á hringtorgum, þ.e. tenging miðsvæðis við Ásvallabraut nálægt hæstu legu hennar og önnur vestar nær Grófarlæk.
 • Tvöföld Reykjanesbraut, mislæg gatnamót við Krýsuvíkurafleggjara og ný Ásvallabraut sem tengir ný íbúðarhverfi við Kaldárselsveg
 • Aðgengilegt og öruggt stíga- og gatnakerfi er til þess fallið að örva fjölbreytta samgöngumáta. Áhersla er lögð á góðar tengingar við nálægar stofnbrautir og stofnstíga.
 • Stígatengingar við nærliggjandi íbúðarsvæði og Áslandsskóla
 • Gert er ráð fyrir tveimur biðstöðum almenningsvagna við Ásvallabraut. Skipulagssvæðið verður í innan við 800 m göngufæri frá stoppistöðvum. Við biðstöðvar verður gert ráð fyrir hjólastæðum

Úthlutun einbýlishúsalóða fór fram með útdrætti

Einstaklingar eiga forgang í úthlutun einbýlishúsalóða og einungis lögaðilar geta sótt um raðhúsalóðirnar. Umsækjendur um einbýlishúsalóðir sækja ekki um tilteknar lóðir heldur skila inn almennri umsókn um einbýlishúsalóð. Umsækjendum með gildar umsóknir verður raðað í númeraröð samkvæmt útdrætti fulltrúa Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og verður þeim í þeirri röð gefinn kostur á vali á lóð á valfundi, sbr. 5 gr. almennra reglna Hafnarfjarðarbæjar um úthlutun lóða og sölu byggingaréttar. Lögaðilar geta sótt um ákveðnar raðhúsalóðir og verður dregið úr umsóknum um hverja lóð.

Upplýsingar um stærð lóða, byggingarmagn og verð er að finna á Kortavef bæjarins. Lóðarverð endurspeglar hámarks byggingarmagn á lóð. Verð fyrir einbýlishúsalóðir er frá um 21–37 milljónum króna. Verð fyrir raðhúsalóðir er frá um 58–95 milljónum króna. Aðrar upplýsingar er að finna hér fyrir neðan.

 

Opið er fyrir umsóknir

Sótt er um rafrænt á Mínum síðum   

Sótt er um rafrænt og mikilvægt að skila samhliða inn öllum viðeigandi fylgiskjölum til að tryggja að umsókn sé gild.

 • Einstaklingar þurfa að skila inn lánsloforði/yfirlýsingu frá viðskiptabanka eða fjármálastofnun eða greiðslumati upp á 40 milljónir króna
 • Lögaðili sem sækir um raðhúsalóð skal leggja fram ársreikning eða mat frá viðskiptabanka ásamt greinargerð umsækjanda sjálfs um að viðkomandi geti staðið undir þeirri fjárfestingu sem áætluð er. Auk þess skal lögaðili leggja fram önnur umbeðin gögn samkvæmt gr. 2.1 í almennum reglum um úthlutun lóða.

Hraði úrvinnslu umsókna ræðst á fjölda umsókna og verða upplýsingar um það veittar síðar.

Ábendingagátt