Endurreisn foreldrafélaga eftir heimsfaraldur

Fréttir

Heimili og skóli fara af stað með verkefni sem snýr að endurreisn foreldrastarfs í kjölfar heimsfaraldurs og eflingu svæðissamtaka foreldra um land allt. Heimili og skóli hefja vegferðina og fræðsluna í Hafnarfirði. Sá fyrsti verður haldinn 14. mars.

Fundir í Hafnarfirði fyrir foreldra og forsjáraðila leik- og grunnskólabarna

Nýverið undirritaði Heimili og skóli samning við mennta- og barnamálaráðuneyti og snýr eitt af fyrstu verkefnum samningsins að því að stuðla að endurreisn foreldrastarfs í kjölfar heimsfaraldurs og eflingu svæðissamtaka foreldra um land allt. Heimili og skóli hefja vegferðina og fræðsluna í Hafnarfirði með þremur safnfundum á næstu vikum. Fundirnir, sem verða bæði haldnir á staðnum og í streymi, eru ætlaðir foreldrum og forsjáraðilum nemenda í öllum leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar. Sá fyrsti verður haldinn 14. mars. Fleiri fundir verða auglýstir þegar dagsetningar liggja fyrir.

Fyrsti fundur í Hvaleyrarskóla þriðjudaginn 14. mars kl. 19:45

Fyrsti fundur Heimilis og skóla í Hafnarfirði verður haldinn í Hvaleyrarskóla þriðjudaginn 14. mars kl. 19:45 og er sá fundur hugsaður sérstaklega fyrir foreldra og forsjáraðila nemenda í Hraunvallaskóla, Hvaleyrarskóla og Skarðshlíðarskóla og í leikskólum þessara hverfa. Skólarnir kynna fundina sérstaklega í sínu skólasamfélagi. Á fundunum verður fjallað um mikilvægi foreldrastarfs og virk samskipti heimili og skóla, einnig um hlutverk foreldra í tengslum við farsældarlögin. HOGS vinnur að verkefninu og skipulagningu fundanna í samstarfi og samráði við hagaðila á borð við sveitarfélögin og skólana, Menntamálastofnun, Barna- og fjölskyldustofu, Kennarasamband Íslands, Móðurmál, Samband íslenskra sveitarfélaga og Grunn- og skólameistarafélag Íslands.

Mikið og gott samstarf Heimilis og skóla og Hafnarfjarðarbæjar

Á Degi eineltis þann 8. nóvember 2022 skrifuðu Hafnarfjarðarbær og Heimili og skóli undir samstarfssamning sem formfestir ákveðin verkefni og ýtir undir og eflir enn frekar öflugt foreldra-, forvarna- og fræðslustarf í sveitarfélaginu meðal annars með markvissri fræðslu og ráðgjöf frá sérfræðingum Heimilis og skóla. Nemendur í öllum 6. bekkjum í grunnskólum Hafnarfjarðar fá til að mynda svokallaða SAFT fræðslu á vormánuðum undir heitinu Verum snjöll auk þess sem til stendur að skipuleggja SAFT fræðslufundi (netfundi) fyrir foreldra barna og ungmenna í Hafnarfirði þar sem farið er yfir hlutverk foreldra og forvarnir í netmálum. Eru þessir fundir til viðbótar við þá fundi sem skipulagðir eru um mikilvægi foreldrastarfs og samvinnu í nærumhverfinu barnanna vegna.

Forvarnir byrja hjá fjölskyldunni

Sú forvarnarstefna sem unnið er eftir í Hafnarfirði miðar að því að forvarnarstarfið nái til flestra þátta sem geta haft áhrif á heilbrigt líferni. Forvarnir byrja hjá fjölskyldunni og því er það grundvallaratriði að hún standi traustum fótum. Öll starfsemi á vegum Hafnarfjarðarbæjar miðar svo að því að tryggja jákvætt umhverfi fyrir fjölskylduna enda benda rannsóknir til þess að hið félagslega umhverfi skipti miklu máli um hvernig ungu fólki farnast í lífinu. Fjölskyldan, skólinn og skipulagt félagsstarf eru stofnanir nútímans sem skipta meginmáli varðandi uppeldi ungs fólks og eru einn líklegastar til að geta minnkað vægi óæskilegra utanaðkomandi áhrifa og dregið úr eða minnkað áhættuhegðun. Einnig hefur notkun skipulagðrar íþrótta- og tómstundastarfsemi jákvæð áhrif á lífsstíl ungmenna. Mikilvægar stofnanir sem að forvörnum koma eru skólar, félagsmiðstöðvar, foreldrafélög, félagsþjónustan, heilsugæsla, íþróttafélög, lögregla, trúfélög, félagasamtök auk formlegrar og óformlegrar starfsemi á vegum ungmenna. Mikilvægt er að allir þeir sem sinna uppeldismálum með einum eða öðrum hætti vinni saman að því að tryggja að í Hafnarfirði sé fjölskylduvænt umhverfi. Virkt samtal og samstarf milli heimila og skóla er mikilvægt og foreldrarölt út frá hverjum skóla styrkja böndin og skila mikilvægu hlutverki. Þegar foreldrar hugsa vel um nærumhverfið og börnin sín og næra þau af athygli og alúð með virkum samskiptum, þá er grunnurinn góður.

Tökum virkan þátt!

Hafnarfjarðarbær hvetur foreldra og forsjáraðila til þátttöku í þessum fræðslufundum Heimilis og skóla og til virkrar þátttöku í uppbyggjandi verkefnum og forvarnarstarfi innan skóla og í samfélaginu.

Ábendingagátt