Styrkir til fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir

Fréttir

Hafnarfjarðarbær vekur athygli á möguleika fatlaðs fólks sem þarfnast sértæks stuðnings vegna fötlunar sinnar til að sækja um styrk skv. 25. gr. laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Styrkirnir eru veittir til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Styrkir vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa

Hafnarfjarðarbær vekur athygli á möguleika fatlaðs fólks sem þarfnast sértæks stuðnings vegna fötlunar sinnar til að sækja um styrk skv. 25. gr. laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Styrkirnir eru veittir til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðst fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Umsóknarfrestur vegna styrkveitinga í nóvember er til 27. október

Styrkurinn er ætlaður til að auðvelda fötluðu fólki að verða sér úti um þekkingu og reynslu til þess að auka möguleika þess til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Forsendur fyrir styrknum er að eiga lögheimili í Hafnarfirði, hafa náð 18 ára aldri og vera með varanlegt örorkumat. Sveitarfélögum er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar (námskeiðs- og skólagjalda og námsgagna) sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga. Einnig er heimilt að veita styrk til verkfæra- og tækjakaupa eða annarrar fyrirgreiðslu vegna heimavinnu eða sjálfstæðrar starfsemi að endurhæfingu lokinni enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því að auka möguleika fatlaðs fólks til þess að vera virkir í samfélaginu. Réttur til úthlutunar fyrnist sé ekki sótt um styrk innan 12 mánaða frá því að til útgjalda var stofnað. Miðað er við dagsetningu frumrits greiðslukvittunar.

Sótt er um í gegnum Mínar síður

Ábendingagátt