Dagforeldrar

Dagforeldrar í Hafnarfirði eru sjálfstætt starfandi en fá starfsleyfi frá bænum sem hefur eftirlit með starfseminni.

Dagforeldrar

Daggæsla í heimahúsi

Skyldur dagforeldra

Fjöldi barna hjá hverju dagforeldri má mest vera fimm börn á sama tíma. Dvalartími má vera allt að 9 tímum á dag, alla virka daga.

Dagforeldri ber ábyrgð á barni meðan á dvölinni stendur og þarf að passa upp á öryggi barnsins og hlúa að andlegri og líkamlegri velferð þess. Þetta á við um fæðuval, leiki, leikföng, hreyfingu, útiveru, tilfinningalíf og félagslegan líðan. Dagforeldri á að upplýsa foreldra um hvernig dagurinn gengur fyrir sig og það sem við kemur barninu.

Skyldur foreldra

Ákvörðun um vistun barns hjá dagforeldri er alltaf á ábyrgð foreldra.

Best er að foreldrar kynni sér vel aðstæður hjá dagforeldri og hvernig daggæslunni verði háttað. Foreldrar eiga að upplýsa dagforeldri um daglegar venjur barnsins og að sama skapi skal dagforeldri upplýsa um dagsskipulag eins og mataræði, svefntíma og leik- og svefnaðstöðu. Mikilvægt er að foreldrar virði umsaminn vistunartíma og láti vita ef einhver annar sækir barnið.

Foreldrar eiga að tilkynna dagforeldri um tilfallandi veikindi barns. Það er ekki leyfilegt að koma með veikt barn. Foreldrar ættu líka að upplýsa dagforeldri um breytingar á högum barns sem geta haft áhrif á líðan þess.

Aðlögun

Mikilvægt er að gefa barni góðan tíma til aðlögunar og vanda vel til hennar. Það er einstaklingsbundið hversu langan tíma barn þarf til aðlögunar. Foreldrar og dagforeldri þurfa að koma sér saman um fyrirkomulag og ákveða í sameiningu hvað hentar best fyrir barnið.

Ráðgjöf

Daggæslufulltrúi hefur umsjón og eftirlit með starfsemi dagforeldra og hefur aðsetur á skrifstofu Fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðarbæjar. Hlutverk hans er að vinna úr starfsumsóknum og niðurgreiðsluumsóknum og veita dagforeldrum faglega ráðgjöf frá degi til dags. Ráðgjöf fer einnig fram í heimsóknum til dagforeldra tvisvar sinnum á ári. Jafnframt eru haldnir fundir með dagforeldrum árlega og einnig eru reglulega haldin endurmenntun í slysa- og brunavörnum.

Eftirlit

Á hverju ári eru þrjár óboðaðar heimsóknir til hvers dagforeldris þar sem farið er yfir öryggisatriði, aðbúnað og fjölda barna. Einnig er gerð reglulega viðhorfskönnun hjá foreldrum til að fá upplýsingar um daggæsluna.

Foreldrarnir hafa bestu aðstöðuna til að fylgjast með starfsemi dagforeldra. Ef það er eitthvað í daggæslunni sem plagar þig er best að ræða það fyrst við dagforeldrið og reyna að leita lausna í sameiningu. En ef þú hefur áhyggjur af heilsu barnsins eða aðbúnaðinum geturðu leitað til daggæslufulltrúa. Þangað geta foreldrar leitað með umkvörtunarefni og rætt daggæsluna í fullum trúnaði.