Skipulagsmál tengd Straumsvík – upptaka og gögn frá fundi

Auglýsingar Fréttir

Kynningarfundur vegna skipulagsmála tengd Straumsvík í Hafnarfirði var haldinn í Bæjarbíó þriðjudaginn 25. apríl kl. 20. Mikill áhugi er á þeim breytingum og þeirri uppbyggingu sem ráðgert er að eigi sér stað í Straumsvík á komandi mánuðum og árum.

Fjölmenni mætti til fundar

Kynningarfundur vegna skipulagsmála tengd Straumsvík í Hafnarfirði var haldinn í Bæjarbíó þriðjudaginn 25. apríl kl. 20. Mikill áhugi er á þeim breytingum og þeirri uppbyggingu sem ráðgert er að eigi sér stað í Straumsvík á komandi mánuðum og árum. Fundurin var tekinn upp og er þegar hægt að nálgast upptöku fundar á Facebooksíðu bæjarins. Upptakan verður jafnframt gerð aðgengileg á Youtube rás sveitarfélagsins þegar hún liggur fyrir.

Tvískiptur kynningarfundur – Hafnarfjarðarbær og Carbfix/ISAL 

Fyrri hluti fundar var í höndum Hafnarfjarðarbæjar og sneri að skipulagsmálum tengd Straumsvík þar sem teknar voru fyrir breyting á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 vegna aðstöðu og aðkomu að Straumsvíkurhöfn auk umferðaskipulags, breytingar á deiliskipulagi Straumsvíkurhafnar og lóðar Rio Tinto við Straumsvík samanber 41. gr. laga 123/2010 að teknu tilliti til nýrra umferðartenginga,   iðnaðarlóða og uppbyggingarheimilda á svæðinu. Jafnframt var gerð grein fyrir skipulagslegum breytingum er lúta að fyrirhugaðri starfsemi Carbfix hf. á lóð Rio Tinto við Straumsvík.

Seinni hluti fundar var í höndum Carbfix og ISAL þar sem áform um kolefnisbindingu á svæðinu voru kynnt. Fulltrúar Carbfix kynntu Coda Terminal verkefnið og fulltrúar ISAL fóru yfir hlut fyrirtækisins í verkefninu. Að kynningum loknum gafst tími til umræðna og fyrirspurna þar sem átta fulltrúar verkefnisins og tengdra aðila sátu fyrir svörum.

 

Hvað er Coda Terminal?

Loftslagsmarkmið heimsins munu ekki nást án þess að auka stórlega kolefnisföngun og -bindingu. Með Coda Terminal stefnir Carbfix að því að binda árlega um 3 milljónir tonna af CO2 neðanjarðar, þar sem það ummyndast í berg með náttúrulegu ferli. Það samsvarar meira en helmingi af árlegri losun Íslands. Stefnt er að því að binda bæði CO2 sem flutt verður til landsins og CO2 sem fangað verður frá innlendri stóriðju á svæðinu. Nánari upplýsingar um verkefnið

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi var samþykkt 1. febrúar 2023

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 1. febrúar 2023 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 og að málsmeðferð yrði í samræmi við  30. gr. laga 123/2010. Forsendur breytinga er að unnið er að því að bæta hafnaraðstöðu í Straumsvíkurhöfn, bæta tengingar milli Straumsvíkurhafnar og iðnaðarsvæða sunnan Reykjanesbrautar og almennt bæta umferðaskipulag við Kapelluhraun.

Gerð er breyting á afmörkun Straumsvíkurhafnar (H4) sem stækkar úr 24ha í 25,1ha. Höfnin er stækkuð til að hægt sé að leggja nýjan tengiveg á landfyllingu að höfninni. Ný hafnartenging er afmörkuð á uppdrátt frá nýjum undirgöngum undir Reykjanesbraut að Iðnaðarsvæði I5.

Ný undirgöng eru afmörkuð undir Reykjanesbraut sem tengja saman svæði norðan og sunnan Reykjanesbrautar. Ný tengibraut er afmörkuð milli iðnaðarsvæða I3 og I4. Tengibrautin tengist norðursvæði um undirgöng undir Reykjanesbraut og tengist hringtorgi við Krýsuvíkurgatnamót. Samhliða er gerð breyting á fyrirkomulagi göngu- og hjólastíga. Þá er gerð breyting á legu vega umhverfis iðnaðarsvæði I4 þar sem vegum er hnikað til.

Viðfangsefni deiliskipulags iðnaðarsvæðis við Kapelluhraun er að sníða ramma utan um iðnaðarhverfi í samræmi við breyttar áherslur í aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Upphaf deiliskipulagsverkefnisins má rekja til samstarfs Álversins í Straumsvík (ÍSAL), sem er lóðarhafi um 52 ha lóðar í Kapelluhrauni (L197313, skráð stærð 52 ha) og Carbfix um að koma fyrir Coda Terminal, móttöku og förgunarstöð fyrir koldíoxíð (CO2).

Meðfylgjandi gögn tengjast málinu

Ábendingagátt