Fólk með fötlun

Fólk með fötlun á rétt á þjónustu og stuðningi sem það þarf til að lifa sjálfstæðu og virku lífi. Í Hafnarfirði er þjónandi leiðsögn höfð að leiðarljósi. Hlýja og hvatning er sýnd í öllum aðstæðum.

Réttindagæsla

Fólk með fötlun getur leitað til réttindagæslu-manns með allt sem varðar réttindi þess, fjármuni og persónuleg mál.

Hvað gerir réttindagæslu-maður?

Réttindagæslu-maður hjálpar fólki með fötlun að ná fram rétti sínum.

Dæmi um það sem réttindagæslu-maður gerir:

  • Fylgist með hvort fólk með fötlun njóti réttinda sinna.
  • Aðstoðar fólk með fötlun við að ná fram rétti sínum.
  • Bendir á hvað megi betur fara í þjónustu við fólk með fötlun.
  • Aðstoðar við að fá persónulegan talsmann.

Öll sem telja að verið sé að brjóta á manneskju með fötlun eiga að tilkynna það til réttindagæslu-manns.

Til að hafa samband við réttinda-gæslumann er hægt að senda tölvupóst á postur@rettindagaesla.is eða hringja í síma 554 8100.

Það er líka hægt að fá meiri upplýsingar hjá Þroskahjálp sem eru hagsmuna-samtök fólks með fötlun í síma 588 9390.

Persónulegur talsmaður

Fólk með fötlun sem á erfitt með að gæta réttar síns getur valið sér persónulegan talsmann sem hjálpar því að koma óskum sínum á framfæri. Talsmaður getur til dæmis aðstoðað við samskipti við heilbrigðis-starfsfólk, val á búsetu, atvinnu, tómstundum og ráðstöfun fjármuna.

Persónulegir talsmenn þurfa að þekkja persónulegar þarfir og áhugamálum þess sem aðstoðað er. Einnig þarf að fara á tilheyrandi námskeið. Starfið er ólaunað en kostnaður vegna starfsins fæst endurgreiddur.

Útskýring á réttindum fatlaðs fólks á myndbandi