Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk – Arnarhraun

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 11.11.2022

Umsóknarfrestur til: 28.11.2022

Tengiliður: Arna Björg Arnardóttir

Starfsmaður óskast til starfa á heimili fyrir fatlað fólk.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann á nýlegan búsetukjarna fyrir fatlað fólk, sem staðsettur er miðsvæðis í bænum. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í vaktavinnu og er starfshlutfall samkomulagsatriði. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu
 • Almenn heimilisstörfum
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

 Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvætt viðmót
 • Samskipta- og samstarfshæfni
 • Framtakssemi og samviskusemi
 • Tillitssemi, nærgætni og sveigjanleiki í starfi 
 • Líkamleg geta til þess að sinna verkefnum á vinnustað
 • Góð íslenskukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri, en skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Arna Björg Arnardóttir, forstöðumaður í síma: 585-5769, netfang: arnabjorg@hafnarfjordur.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðarbæjar.

 Umsóknarfrestur 27.nóvember 2022. 

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

 Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins

Önnur störf