Starfsmaður í skammtímadvöl – Hnotuberg

Sækja um starf

Umsóknarfrestur frá: 02.05.2024

Umsóknarfrestur til: 19.05.2024

Tengiliður: Hrönn Harðardóttir

Ertu að leita þér að skemmtilegu og fjölbreyttu hlutastarfi?  

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öfluga og áhugasama starfsmenn á skammtímadvöl fyrir fötluð ungmenn, staðsett í Setbergshverfi. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. ágúst 2024.

Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar. Í boði er fjölbreytt og spennandi starf í vaktavinnu. Starfshlutfall er 30% og viðkomandi þurfa að geta unnið morgun-, kvöld-, nætur og helgarvaktir.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita þjónustunotendum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja þjónustunotendur til ýmissa tómstunda
 • Almenn heimilisstörf
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanleiki í starfi
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Líkamleg geta til að sinna verkefnum á vinnustað

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hrönn Harðardóttir forstöðuþroskaþjálfi  í síma: 565-2545, netfang: hronnha@hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2024

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Önnur störf